УНІВЕРСАЛЬНІЙ АДСОРБЕНТИ МІКОТОКСИНІВ «МИКАСИЛ»

16.01.2017

Що таке мікотоксини

 

 Мікотоксини являють собою продукти життєдіяльності мікроскопічних цвілевих грибів, наявність яких в кормах може приводити до погіршення продуктивності тварин, їх імунного статусу та здатності до відтворення. Для всіх мікотоксинів характерна одна загальна властивість – здатність руйнувати живі клітини. Мікотоксини є природними забруднювачами зерна злакових, бобових, насіння соняшнику, а також овочів і фруктів. Вони можуть утворюватися при зберіганні в багатьох харчових продуктах. Корми, що мають натуральне походження, піддаються зараженню грибами на різних етапах, починаючи від польових грибів (при вирощуванні) і закінчуючи плесенями на етапі зберігання. Мікотоксини, що виробляються цими грибами, інактивуються в організмі тварини системою метаболізму ксенобіотиків.

2 Рост грибов-возбудителей микозов на подстилке4 Рост грибов-возбудителей микозов из микотического очага3 Микотические очаги во внутренних органах цыпленка

 

Захист від мікотоксинов

 

 Система захисту від чужорідних речовин не володіє вузькою специфічністю і інактивує в організмі багато чужорідних речовин з різною швидкістю. На першому етапі чужорідна речовина окислюється з приєднанням гідроксильної групи, стаючи водорозчинною. При цьому токсичність вихідної речовини знижується. Утворений метаболіт може виділятися через нирки або вступати в другу стадію перетворень: реакції кон’югації, в результаті якої речовина втрачає токсичність і легко виділяється з сечею. Ендогенна детоксикація різних мікотоксинів протікає з неоднаковою швидкістю і відрізняється у тварин різних видів для одного і того ж токсину. Але про подібну інактивації можна говорити тільки в тому випадку, якщо вміст токсинів в кормі не перевищує гранично допустимі значення, що можливо проконтролювати тільки в лабораторних умовах. Крім того, навіть після знищення цвілевих грибів мікотоксини залишаються в кормах завдяки своїй стабільності та термостійкості. Екструзія і грануляція також не руйнують мікотоксини.

 

Найбільш використовуваним методом захисту тварин від мікотоксикозів є застосування змішаних з кормом адсорбентів мікотоксинів. В природі представлена величезна кількість різних мікотоксинів, але вони характеризуються абсолютно різною хімічною структурою. Тому ефективність сорбенту визначається його здатністю зв’язувати велику кількість різних токсинів з різними молекулярними масами, хімічною будовою та полярністю. Представлений на вітчизняному ринку адсорбент мікотоксинів “Микасил” виробництва ТОВ НВК “Глобус” з високою швидкістю і ефективністю пов’язує мікотоксини в шлунково-кишковому тракті тварин.

 

адсорбент микотоксинов

Адсорбентів мікотоксинів «Микасил»

 

 Всі адсорбенти мікотоксинів, що існують в даний час, можна розділити на 3 групи: неорганічні, органічні і змішаної природи. Для неорганічних адсорбентів характерно відсутність вибірковості зв’язування, тобто поряд з мікотоксинами неорганічні сорбенти виводять з організму вітаміни, ферменти, активні органічні кислоти. Сорбенти, що мають органічну природу, характеризуються більш сильним ефектом нейтралізації токсинів, але при цьому найбільш патогенні мікотоксини (наприклад, Т-2 токсин, ДОН, НТ-2 токсин, фузаренон Х, ниваленол, зеараленон) з-за своєї слабкої полярної структури не зв’язуються органічними сорбентами. Змішані препарати поєднують у своєму складі комплекс органічних сорбентів і ензимів, взаємопідсилючи ефект один одного.

Адсорбент змішаного типу

Адсорбент мікотоксинів «Микасил» виробництва ТОВ НВК «Глобус» відноситься саме до третьої групи препаратів змішаної природи і містить у своєму складі неорганічну частину, представлену діоксидом кремнію і неорганічним сорбентом (модифікованим алюмосиликатом), органічний фітосорбент, а також пробіотик та пребіотик. Завдяки наявності високоактивного біполярного діоксиду кремнію (SiO2) «Микасил» володіє здатністю зв’язувати, як полярні, так і неполярні мікотоксини, максимально охоплюючи спектр найбільш небезпечних токсинів, що зустрічаються в кормах. Наявність в препараті модифікованого алюмосилікату дозволяє захищати слизову оболонку ШКТ, а також чинить бактеріостатичну дію на патогенні мікроорганізми. Важливо, що при цьому не уражаються симбіотичні мікроорганізми. Пектини органічної складової (фитосорбента) надають фунгістатичний ефект, а крім того знижують ризик запалення. Крім всього вище перерахованого, до складу адсорбенту микоткосинов «Микасил» входять пробіотики та пребіотики, що сприяють формуванню корисної мікрофлори кишечника тварини, а також пробіотичний штам Bacillussubtillis, який має здатність трансформувати певні мікотоксини, які виділяються грибами роду Fusarium, перетворюючи їх у нетоксичні сполуки.

Принцип роботи адсорбенту

Для ефективної роботи адсорбенти повинні володіти високою спорідненістю до мікотоксинів, оскільки токсини характеризуються швидким всмоктуванням, і якщо адсорбенти будуть працювати повільно, то більша частина токсинів встигне надати токсичну дію на організм. Адсорбент мікотоксинів «Микасил» виробництва ТОВ НВК «Глобус» володіє максимально швидким терапевтичним ефектом і навіть в малих дозах характеризується великою сорбційною ємністю, чим вигідно відрізняється від інших пористих сорбентів.

 

Важливе значення має безпека адсорбентів мікотоксинів для тварин, оскільки сорбенти можуть бути причиною механічного пошкодження епітелію кишечника. Доведено, що адсорбент мікотоксинів «Микасил» не токсичний і безпечний для тварин. Крім того, він має здатність підвищувати ефективність корму, оскільки не тільки зберігає зміст включених у корм ліків, вітамінів, макро – і мікроелементів, але і забезпечує пролонгованість їх дії.

 

Таким чином, адсорбент мікотоксинів «Микасил» володіє широким спектром дії відносно полярних, так і у відносинах доважкостуктованіх мікотоксинів у кормах для сільськогосподарських тварин і птиці, стимулює обмінні і імунні процеси в організмі, оптимізує мікробіоценоз у різних відділах кишечника і дозволяють успішно використовувати його в поєднанні з іншими компонентами корму.